Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/
Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer naboru: RPDS.01.05.01-IP.01-02-159/16 -
konkurs horyzontalny

Tytuł projektu:

Utworzenie innowacyjnego obiektu glampingowego w miejscowości Nagodzice.