28 czerwca 2020 roku, załozyliśmy Fundację Vegan House.

Nasza misja:

Zapobieganie cierpieniu zwierząt poprzez przekazywanie wiedzy na temat sytuacji zwierząt hodowlanych, edukację i promocję etycznego podejścia do zwierząt oraz diety roślinnej.

Cele fundacji:

Głównym celem fundacji jest edukacjai i promocja etycznego podejścia do zwierząt, w każdej swerze ludzkiego życia, czy to traktowanie zwierząt domowych czy hodowlanych. Bardzo doceniamy inicjatywy pomagania doraźnie i sami to robimy ale wierzymy, że tylko "praca u podstaw", zmiana świadomości ludzi przyniesie prawdziwe i szerokie zmiany.
Działamy przy wegańskim ośrdku turystycznym. Pokazujemy, że kuchnia bez mięsa i nabału może być smaczna, sycąca i zdrowa. Odpowiadamy na pytania, przekazujemy wiedze na temat procesu hodowli zwierząt. Docelowo przy ośrodku ma powstać azyl dla zwierząt hodowlnych, który ma być domem dla  skrzywdzonych istnień oraz dopełniać działalność edukacyjną fundacji. Wierzymy, że wiedza na temat alternatywnej diety innego stylu życia, pozyskiwania odzwierzęcych produktów połączona z kontaktem ze zwierzętami hodowlanymi może mieć realny wpływ na etyczne wybory i sposób życia osób do których dotrzemy.

Działania:

Setki wydanych dań i rozmów, przekazanych informacji z czego duża część poskutkowała postanowieniami naszych Gości aby przejść na dietę wegańską.

Poza tym:

Jesteśmy stałym domem dla 4 psów  i 5 kotów (uratowanych, przygarniętych)
W roku 2022/2023 byliśmy domem tymczasowym dla 4 psów, 3 z nich znalazły domy stałe. Aktualnie przebywa u nas 1 sunia, która jest po sterylizacji ale nadal przed adopcją wymaga pomocy behawiorysty.

Statut fundacji:

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wspierania ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; Ochrony i promocji zdrowia, wzrostu gospodarczego i nauki, rozwoju społecznego, oświaty i wychowania, opieki i pomocy społecznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, opieki nad zabytkami, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; Turystyki krajoznawstwa, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu.

 

Dane fundacji;

Forma prawna

 

Fundacja

KRS

 

0000846892

NIP

 

8811498624 

REGON

 

386390915 

Data rejestracji

 

28 czerwca 2020 r.

Adres siedziby

35, 57-530 Nagodzice, Polska

Konto fundacji

Santander   
36109023270000000147954623
 

Zarząd fundacji:

 •  

  Monika Anna Kokoszyńska

  Od 28 czerwca 2020 r.

  PREZES ZARZĄDU

 •  

  Ludwika Krzyształowska

  Od 18 marca 2021 r.

  WICEPREZES