28 czerwca 2020 roku, załozyliśmy Fundację Vegan House.

Cele fundacji:

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wspierania ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; Ochrony i promocji zdrowia, wzrostu gospodarczego i nauki, rozwoju społecznego, oświaty i wychowania, opieki i pomocy społecznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, opieki nad zabytkami, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; Turystyki krajoznawstwa, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu.

 

Dane fundacji;

Forma prawna

 

Fundacja

KRS

 

0000846892

NIP

 

8811498624 

REGON

 

386390915 

Data rejestracji

 

28 czerwca 2020 r.

Adres siedziby

35, 57-530 Nagodzice, Polska

Konto fundacji

Santander   
36109023270000000147954623
 

Zarząd fundacji:

 •  

  Monika Anna Kokoszyńska

  Od 28 czerwca 2020 r.

  PREZES ZARZĄDU

 •  

  Ludwika Krzyształowska

  Od 18 marca 2021 r.

  WICEPREZES