Karta podarunkowa

Chcesz zrobić prezent ukochanej osobie? A może chcesz spędzić kilka dni w miejscu innym niż wszystkie? ;) Jeśli tak, zapraszamy do zakupu naszej KARTY PODARUNKOWEJ w super promocyjnej cenie! stara cena 700 zł zamienia się na 500 zł! po wyprzedaniu 10 kart cena ponownie zamieni się na wyższą ;)
Imię odbiorcy
Email odbiorcy
Twoje imie
Twój email
Wiadomość
700.00 PLN

Opis

Zakup karty podarunkowej – jak to działa?

Produkt KARTA PODARUNKOWA możesz zakupić w kilku prostych krokach:

  1. Podaj swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby, którą chcesz obdarować (możesz tą osobą być Ty 😉 ).
  2. Dodaj produkt do koszyka i sfinalizuj transakcję kupna.
  3. Po zaksięgowaniu przez nas Twojej wpłaty otrzymasz na podany e-mail informację o dokonanym zakupie, a na adres e-mail osoby obdarowanej zostanie przesłana wiadomość o prezencie.

Treść tej wiadomości może przykładowo brzmieć tak:

You have received a gift card for Vegan House


Dear Kasia,

Wojtek Kowalski (wojtek1prv@gmail.com) has sent you a 900.00 PLN gift cart for Vegan House.

Your gift card code: 584091f7-7a70

 

Możesz też wpisać spersonalizowaną wiadomość, która będzie załączona do maila
np.
Kochana Kasiu Wszystkiego Najlepszego w dniu Twoich urodzin. Mam nadzieje, że zabierzesz swoją połówkę pod namiot ;)  1. Następnie osoba posiadająca kod może dokonać rezerwacji terminu pobytu.
    W polu „kod karty podarunkowej” należy wpisać ciąg liczb i liter, który został przesłany do obdarowanej osoby drogą mailową.

    Cena rezerwacji zostanie pomniejszona o wartość zakupionej KARTY.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI KARTY PODARUNKOWEJ
DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ I/LUB UŻYTKOWNIKIEM WYDAWANEGO PRZEZ KEMPING VEGAN HOUSE ZWANY DALEJ “WYDAWCĄ”.

Definicje

WYDAWCA - UVD Monika Kokoszyńska, siedziba: Nagodzice 35, 57-530 Międzylesie, NIP 5541026924

KARTA PODARUNKOWA –  unikatowy numer przesłany NABYWCY na podany przez niego email

NABYWCA – osoba fizyczna lub firma, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z UVD Monika Kokoszyńska umowę o wydanie KARTY PODARUNKOWEJI. WARUNKI OGÓLNE

1. Po zakupie Wydawca zobowiązuje się do przekazania KARTA PODARUNKOWA Nabywcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Nabywcę adres mailowy) nie później niż 1 dni od otrzymania potwierdzenia przelewu i do przyjmowania go do realizacji na kempingu Vegan House, Nagodzice 35, 57-530 Międzylesie.

2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za KARTA PODARUNKOWA w kwocie równej wartości nominalnej KARTA PODARUNKOWA

3. KARTA PODARUNKOWA upoważnia do rezerwacji noclegów w ośrodku Vegan House, w namiocie sferycznym dla 2 osób, z wyżywieniem przez 2 noce/doby, w terminach, które w momencie dokonywania rezerwacji (daty), nie są objęte specjalnymi cenami takimi jak promocje, pakiety pobytowe, wydarzenia, np. warsztatay kulinarne, święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku itp., W razie chęci udziału w wydarzeniu istnieje możliwość dopłaty.

4. KARTA PODARUNKOWA nie łączy się z innymi promocjami oraz zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykorzystania vouchera w terminach, kiedy w ośrodku odbywają się imprezy tematyczne i zorganizowane. Voucher nie łączy się z innymiVoucherami

5. Każda dodatkowa osoba w namiocie (dziecko) i dodatkowe wyżywienie jest dodatkowo płatne. Cena do uzgodnienia w zależności od wieku dziecka.

6. Każdy KARTA PODARUNKOWA posiada unikalny numer, którego podanie jest wymagane przy dokonywaniu rezerwacji

8. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

9. KARTA PODARUNKOWA musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.

10. Kemping nie ponosi odpowiedzialności za KARTA PODARUNKOWA, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

11. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do kempingu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.

12. Termin ważności KARTA PODARUNKOWA jest bez ograniczenia.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Użytkownik KARTA PODARUNKOWA najpierw rezerwuje dogodny dla niego termin na stronie https://veganhouse.pl/pl/namiot, następnie przechodzi do zakladki KOSZYK gdzie wpisuje numer KARTA PODARUNKOWA w specjalnie przeznaczonym do tego polu. Następnie cena zamówienia zostanie pomniejszona o wartość KARTA PODARUNKOWA

3. Przy realizacji KARTA PODARUNKOWA Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa KARTA PODARUNKOWA, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość KARTA PODARUNKOWA.

4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego KARTA PODARUNKOWA lub zakres KARTA PODARUNKOWA jej nie obejmuje.

5. Kemping Vegan House ma prawo odmówić zrealizowania KARTA PODARUNKOWA gdy:

b) uszkodzenia KARTA PODARUNKOWA uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na KARTA PODARUNKOWA

 

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

1. Nabywca w chwili zakupu KARTA PODARUNKOWA może zarządać przesłania paragonu lub faktury VAT. Po wystawieniu paragonu i przesłaniu go do Nabywcy, nie ma mozliwości wystawienia też Faktury VAT.

2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu KARTA PODARUNKOWA będą rozpatrywane przez kemping Vegan House na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji wysłanej drogą mailową na adres info@veganhouse.pl z tytułem - reklamacja.

3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest numer KARTA PODARUNKOWA oraz przesłanie potwierdzenia zapłaty.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania na email info@veganhouse.pl


IV. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Monika Kokoszyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą UVD Monika Kokoszyńska, Nagodzice 35, 57-530 Międzylesie, NIP: 554-102-69-24.

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług określonych niniejszym regulaminem oraz w innych celach, które wynikają z obowiązujących przepisów (np. sporządzenie dokumentacji podatkowej, procesy reklamacyjne) oraz w usprawiedliwionych celach UVD Monika Kokoszyńska, zgodnie z informacją na stronie https://veganhouse.pl/pl/polityka-prywatnosci podpunkt Dane osobowe.

3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji usług.

4. W ramach realizacji usług, dane osobowe Nabywcy zostaną ujawnione podmiotom, które świadczą usługi dla lub w imieniu UVD Monika Kokoszyńska. W tym wypadku będą to np. wykonawcy oraz dostawcy systemów informatycznych i usług wsparcia technicznego tych systemów. Podmioty te, zostaną zobowiązane do przetwarzania danych osobowych wyłącznie według wyraźnych wytycznych oraz do zachowania ich poufności.

5. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów kodeksu cywilnego, do przedawnienia roszczeń związanych usługami świadczonymi na podstawie niniejszego regulaminu oraz ewentualnych reklamacji.

6. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, oraz do kontroli ich przetwarzania czy żądania wstrzymania ich przetwarzania, ich usunięcia lub przeniesienia ich usunięcia lub przeniesienia jak również do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

7. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, Nabywca może skontaktować się z administratorem danych osobowych, pod adresem info@veganhouse.pl

8. Nabywca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem KARTA PODARUNKOWA oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Użytkownik poprzez realizację KARTA PODARUNKOWA potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.veganhouse.pl Kemping ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Regulamin obowiązuje od 11 lutego 2020 roku.