Program regionalny

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer naboru: RPDS.01.05.01-IP.01-02-159/16 - konkurs horyzontalny

Tytuł projektu: Utworzenie innowacyjnego obiektu glampingowego w miejscowości Nagodzice.